Obsah

mš

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 29.10.2020

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH MATEŘSKOU ŠKOLU CHROUSTOVICE

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou 

Váš syn/dcera  byl/a  ve styku s osobou covid pozitivní, proto  je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (16.10.2020) s pozitivně testovanou osobou, tj. 

do 26.10.2020  včetně. 

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (16.10.2020), nejpozději 10. den s pozitivně testovanou osobou RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. V případě výskytu klinických příznaků je nutné kontaktovat praktického lékaře.

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy,

Rozhodnutí o karanténě. 

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi 5. až 7. den, nejpozději 10. den do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek. 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omezení úředních hodin

Úřadu městyse Chroustovice

V souladu s usnesením vlády o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR budou  pro veřejnost omezeny úřední hodiny následovně:

pondělí          9:00 – 11:00 / 13:30 – 16:30

středa             9:00 – 11:00 / 13:30 – 16:30

Žádáme občany, aby při vstupu do budovy úřadu měli zakrytá ústa a nos ústenkou případně šátkem, použili dezinfekci na ruce

a dodržovali rozestupy 2m.

Vyzýváme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí upřednostňovali před osobním kontaktem spíše písemný, elektronický či telefonický kontakt. 

Správní odbor, matrika, podatelna

Telefonní spojení: 469 674 137, mobil: 725 092 413

Email: podatelna@obec-chroustovice.net

Hospodářská správa

Telefonní spojení: 469 674 277, mobil: 725 092 587

Email: bacinova@obec-chroustovice.net

______________________________________________________________________________________________________________________

02.11.2020

k

Plánované přerušení dodávky elektřiny

2.11.2020 od 7:30 - 15:30 nepůjde v celém Městci elektrický proud z důvodu údržby sítí.

Detail

05.11.2020

k

Sběr starého papíru

Papír můžete vozit do Základní školy Chroustovice (zadní vchod u dílny)

Detail

12.11.2020

k

Sbírka Diakonie Broumov

Sbírka se uskuteční již tradičně v Základní škole Chroustovice 12.11.2020 od 15:00 - 18:00.

Detail

01.06.2020 - 02.08.2022

u

Úplná uzavírka

Objízdná trasa (objížďka) pro veškerou dopravu je vedena po silnicích: Městec – III/322 74 – Turov – III/322 63 - Uhersko.

Detail

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje za Městys Chroustovice konaných 2.a 3.října 2020 naleznete zde: https://volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=8&xnumnuts=5301&xobec=571547

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník pro obyvatele Svazku obcí Košumberska (Hrochův Týnec, Chroustovice, Jenišovice, Lozice, Luže, Rosice, Střemošice a Řepníky) k vyplnění  –  ZDE  https://www.kosumbersko.cz/
_________________________________________________________________________________________________________

Dobrovolný prostor pro názory rodičů nejen v Pardubickém kraji. 

Dotazník - zde

.................................................................................................................................................................

Informace:

k

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aktuální informace Vlády ČR ke koronaviru:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-2019-ncov-179250/

 

Kalendář akcí 2020

30.04.2020 Pálení čarodějnic na hřišti- ZRUŠENO
16.05.2020 Květnové oslavy městyse - areál ZŠ- ZRUŠENO
13.06.2020 Dětský den - areál ZŠ- ZRUŠENO
19.06.2020 Letní kino - hřiště - Příliš osobní známost PŘELOŽENO NA 3.7.2020
10.07.2020 Letní kino - hřiště - V síti PŘELOŽENO na čtvrtek 23.7.2020
01.08.2020 ČPP CUP - hřiště Chroustovice
07.08.2020 Letní kino - hřiště - 3 Bobule
27.08.2020 Letní kino - hřiště - Jumanji Další Level

05.09.2020

07.11.2020

21.11.2020

Hasičská soutěž o pohár starostky - areál ZŠ

Zámecké vinné schody - ZRUŠENO

Sportovní ples - Sokolovna Chroustovice

27.11.2020 Beseda pro důchodce - Sokolovna Chroustovice
29.11.2020 Rozsvícení vánočního stromu
11.12.2020 Vánoční koncert v Zámku
18.12.2020 Vánoční koncert v kostele
25.12.2020 Štěpánská zábava

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2020

Z důvodu údržby el. sítí bude přerušena dodávka el. energie v místní části Městec v pondělí 2.listopadu od 7.30 do 15.30 hodin.

 

       

 

"Rozšíření vodovodu Chroustovice"  bude provádět plánované odkalování

vodovodní sítě

   

 

V termínu od 2. do 11.11.2020  bude kancelář uzavřena!!!

 

       

 

Při odkalování může dojít ke krátkodobému zakalení ve vodovodní síti.

 

Doporučujeme v těchto dnech omezit její používání tam, kde by zákal vody

mohl být na závadu, například praní prádla, používání myček nádobí apod.

Tato zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.

 

Provozovatel vodovodu oznamuje odběratelům termín provádění

 

odkalování vodovodního řadu se bude provádět v následujících

 

termínech a to:

   

 

       

 

02.11.2020

Lhota u Chroustovic, Poděčely, Mentour

 

03.11.2020

 Chroustovice - Alberta Pražáka, Náměstí, Turovské,

 

04.11.2020

Chroustovice - Nábřeží, Závodí, Holešovice a Březovice

 

06.11.2020

Městec

 

15.10.2020

V pátek si od 16:30 do 19:30 můžete objednat

v Sokolovně PIZZU na telefonním čísle 724417229.

V sobotu od 11:00 do 12:30 pro vás bude

na objednávku připravena gulášová polévka a vdolky.

 

Knihova městyse je dnes uzavřena. V příštím bude otevřena

pouze v pondělí od 9:00 - 11:00.

 

14.10.2020

Na řece Novohradce na měrného profilu Luže byl vyhlášen

3. stupeň povodňové aktivity.

Občanům z Nábřeží doporučujeme, zaparkovat svá vozidla

ke zdravotnímu středisku nebo před Grand.

SDH Chroustovice budou postupně rozvážet protipovodňové

pytle s pískem.

 

01.10.2020

Od 1. října se změní otevírací doba pobočky České pošty v Chroustovicích.

Nově bude otevřeno:

Pondělí 13:00 - 18:00

Úterý 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

Středa 13:00 - 18:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

 

Tento pátek od 16hod si můžete v Sokolovně objednat pizzu na telefonním čísle 724 417 229.

 

Volby do zastupitelstva pardubického kraje se konají v pátek 2.10.2020 od 14:00 - 22:00

a v sobotu od 8:00 do 14:00. Pro voliče Chroustovic, Mentoura, Lhoty, Holešovic,

Březovic a Poděčel je připravena volební místnost v Chroustovicích v obřadní síni

v budově úřadu. Pro voliče z Městce je připravena volební místnost

v bývalé budově úřadu v Městci. Žádáme voliče, aby při vstupu do volební místnosti použili

ochranu nosu a úst a doporučujeme využít si vlastní psací potřeby.

 

30.09.2020

MUDr. Petr Michal má od 30.9. - 2.10.2020 dovolenou.

*Čtvrtek 1.10.2020 neordinuje.

*Pátek 2.10.2020 je v ordinaci pouze sestra od 7.00-12.00.

Zástup pro akutní pacienty zajištěn v ordinaci Luže denně 9.00-13.00.

 

Výdejna léku je od 30.9. - 2.10.2020 také uzavřena z důvodu

čerpání dovolené.

 

Od 1. října se změní otevírací doba pobočky České pošty v Chroustovicích.

Nově bude otevřeno:

Pondělí 13:00 - 18:00

Úterý 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

Středa 13:00 - 18:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

 

Zítra bude před budou úřadu soukromý prodejce nabízet české brambory

na uskladnění odrůda Marabel.

Balené budou po 10 a 25 kilech. Cena za kg je 8,-

 

Tento pátek od 16hod si můžete v Sokolovně objednat pizzu na telefonním čísle 724 417 229.

 

Volby do zastupitelstva pardubického kraje se konají v pátek 2.10.2020 od 14:00 - 22:00

a v sobotu od 8:00 do 14:00. Pro voliče Chroustovic, Mentoura, Lhoty, Holešovic,

Březovic a Poděčel je připravena volební místnost v Chroustovicích v obřadní síni

v budově úřadu. Pro voliče z Městce je připravena volební místnost

v bývalé budově úřadu v Městci. Žádáme voliče, aby při vstupu do volební místnosti použili

ochranu nosu a úst a doporučujeme využít si vlastní psací potřeby.

 

25.09.2020

V sobotu 26.09.2020 sehrají naši muži mistrovské utkání na domácím

hřišti proti mužstvu z Kočí. Začátek utkání je v 15:30.

 

MUDr. Petr Michal má v příštím týdnu od 30.9. - 2.10.2020 dovolenou.

*Úterý 29.9.2020 ordinace beze změny ordinuje Dr. Zámečníková

*Středa 30.9.2020 v ordinaci pouze sestra 7.00-10.00

*Čtvrtek 1.10.2020 neordinujeme

*Pátek 2.10.2020 v ordinaci pouze sestra 7.00-12.00

Zástup pro akutní pacienty zajištěn v ordinaci Luže denně 9.00-13.00

 

Výdejna léku je od 30.9. - 2.10.2020 také uzavřena z důvodu

čerpání dovolené.

 

18.09.2020

V sobotu sehrají naši muži mistrovské utkání

proti mužstvu z Tuněchod. Začátek utkání je v 16:00 na hřišti v Chroustovicích.

 

Výdejna je od 21.-23.9.2020 z provozních důvodů uzavřena.

 

Hlášení 14.09.2020

Zasedání zastupitelstva městyse se koná dnes od 

18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

 

Hlášení 09.09.2020

Česká pošta je zítra 10.9.2020 otevřena pouze do 11:00 hodin.

Základní organizace českého zahrádkářského svazu oznamuje,

že v sobotu 12.9.2020 začíná moštování jablek

v čase od 8:00 - 11:00.

Svoz neskladného a nebezpečného odpadu se uskuteční

tuto sobotu 12.09.2020 v časech:

8.00-8.15                    Lhota u Chroustovic-u kontejnerů

8.10-9.45                    Chroustovice-na parkovišti před S+Ř CH KOVO

9.50-10.05                  Holešovice

10.10-10.20                Březovice-u tenisových kurtů

10.25-11:05                Městec-u nádrže

11.15-11.25                Poděčely-u hostince

11.30-11.40                Poděčely-náves

11.45-11.55                Mentour-u váhy

Do svozu  je  možno   dávat elektrozařízení,   nábytek,   koberce,   

podlahové   krytiny,   plastové  předměty,   keramiku,  olejové  hadry,   

lepidla,  ředidla  a  pneumatiky  v   omezeném  množství  (  max  4  ks  ).

Do  svozu  nepatří   zemina,  stavební  suť,  popel,  sklo  a  rostlinný  materiál.

Důrazně   upozorňujeme,    že  jakékoliv   hromadění  předmětů   

určených  k odvozu    předem   není   přípustné   

a   bude  považováno  za  přestupek.

 

Hlášení 01.09.2020

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek dne 3. září v 18:00

v zasedací místnosti Úřadu městyse.

V sobotu ve 14:00 bude Chroustovicemi projíždět kolona veteránů.

Zastávku budou mít v zámku, kam se mohou občané přijít podívat.

Dále v sobotu od 10:00 se v areálu základní školy koná již tradiční

hasičská soutěž o pohár starostky městyse Chroustovice.

V neděli se též v areálu základní školy koná Okresní kolo hasičských

závodů v běhu na 60 metrů mládeže. Akce začíná v 9:00.

 

Hlášení 25.8.2020

Ve čtvrtek 27.08.2020 v 18 hodin se koná hasičská schůze v hasičárně.

Účast všech členů nutná!

 

Městys Chroustovice Vás tento čtvrtek 27.08.2020 zve na promítání filmu Jumanji.

Promítat se bude od 21hodin v areálu fotbalového hřiště v Chroustovicích.

 

 

Hlášení 14.8.2020

Dnes v 15.00 hodin pře budovou úřadu bude Pstruhařství
Dolní Babákov prodávat čerstvé chlazené pstruhy z vlastního chovu.

Ryby jsou vykuchané, zachlazené. V nabídce budou i uzení pstruzi.  

Prodejce se zdrží cca 15 minut.

 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Odborné učiliště Chroustovice

Vás zvou na komentovanou prohlídku areálu zámku a parku

v Chroustovicích.

Prohlídka zámku se uskuteční v neděli 16. srpna 2020 ve 13 a v 15 hodin

a prohlídka  kostela sv. Jakuba Většího ve 14:30.

 

Hlášení 13.8.2020

Tento pátek 14.srpna  v 15.00 hodin bude Pstruhařství
Dolní Babákov  prodávat čerstvé chlazené pstruhy z vlastního chovu.

Ryby jsou vykuchané, zachlazené. V nabídce budou i uzení pstruzi.  

Prodejce se zdrží cca 15 minut.

Místo prodeje: před budou úřadu

 

Hlášení 10.8.2020

Zítra bude pošta v Chroustovicích otevřena z důvodu

školení v čase od 8:00 do 11:00 a poté od 13:30 - 15:00.


Víno Zajíček z Podpálaví bude ve středu od 8:40 ráno před budovou úřadu prodávat sudová a lahvová vína i v dárkovém balení. Cena je od 65,- Kč/L.

 

Hlášení 5.8.2020

Městys Chroustovice váz zve na promítání dalšího letního kina. V pátek 7.8.2020 od 21.30 hod na hřišti v Chroustovicích bude promítán film 3 bobule.

Hlášení 31.07.2020

MUDr. Petr Michal má příští týden dovolenou.

Zástup pro akutní pacienty je zajištěn po předchozí telefonické domluvě

v ordinaci v Luži. Pro akutní případy bude přítomna paní MUDr.

Zámečníková pouze v úterý 4. srpna od 7:00 do 13:00.

 

Občerstvení na hřišti Vás zítra od 13 hod. zve na každoroční

turnaj v malé kopané týmů starých gard. Těšit se můžete na pochoutky

z grilu a na večerní zábavu s kapelou Bohemicca.

 

Hlášení 29.07.2020

MUDr. Petr Michal má tento týden i příští týden dovolenou.

Zástup pro akutní pacienty je zajištěn po předchozí telefonické domluvě

v ordinaci v Luži. Pro akutní případy bude přítomna paní MUDr.

Zámečníková pouze v úterý 4.srpna od 7:00 do 13:00.

 

Občerstvení na hřišti Vás tuto sobotu od 13 hod. zve na každoroční

turnaj v malé kopané týmů starých gard. Těšit se můžete na pochoutky

z grilu a na večerní zábavu s kapelou Bohemicca.

 

Hlášení 23.07.2020

Městys Chroustovice Vás zve na dnešní promítání filmu V Síti.

Promítání se uskuteční na hřišti v Chroustovicích ve 21:30 hodin.

 

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že tento pátek peče pizzu od 16:00 do 20:00.

 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Odborné učiliště Chroustovice

Vás zvou na komentovanou prohlídku areálu zámku a parku

v Chroustovicích a prohlídku kostela sv. Jakuba Většího.

Prohlídka se uskuteční v neděli 26. července 2020 ve 13 a v 15 hodin.

 

Hlášení 20.07.2020

Městys Chroustovice Vás tento čtvrtek zve na promítání filmu V Síti.

Promítání se uskuteční na hřišti v Chroustovicích ve 21:30 hodin.

 

Skupina ČEZ oznamuje, že v 23. července bude probíhat v místní části 

Lhota od 7.30 do 14:30 hodin plánovaná odstávka elektrické energie.

 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Odborné učiliště Chroustovice

Vás zvou na komentovanou prohlídku areálu zámku a parku

v Chroustovicích a prohlídku kostela sv. Jakuba Většího.

Prohlídka se uskuteční v neděli 26. července 2020 ve 13 a v 15 hodin.

 

Hlášení 10.07.2020

Sokolovna Chroustovice Vás zve dnes od 17:00 hodin na pravé hovězí hamburgery,

které si můžete dát přímo v sokolovně, nebo vzít sebou domů.

Rezervace nebo objednávky na telefoním čísle 724 417 229.

 

Městys Chroustovice Vás zve na dnešní promítání filmu V SÍTI.

Promítat se bude v areálu hřistě v Chroustovicích od 22:00 hodin.

 

Hlášení 09.07.2020

Tento pátek 10.července  v 10:45 hodin před budou úřadu bude Pstruhařství
Dolní Babákov prodávat čerstvé chlazené pstruhy z vlastního chovu

Ryby jsou vykuchané, zachlazené. V nabídce budou i  uzení pstruzi.  

Prodejce se zdrží cca 15 minut od vyhlášení.

 

Pošta v Chroustovicích bude v pátek otevřena pouze od 8:00 do 11:00.

 

Městys Chroustovice Vás zve na páteční promítání filmu V SÍTI.

Promítat se bude v areálu hřistě v Chroustovicích od 22:00 hodin.

 

Hlášení 01.07.2020

Tento pátek od 21:45 hodin se v areálu hřiště v Chroustovicích

promítá film Příliš osobní známost.

 

V současné době se zpracovává analýza Městyse Chroustovice.

Pokud se chcete podílet na budoucích změnách v městysi, vyplňte

dotazník, který jste obdrželi do Vašich schránek. Dotazníky jsou dále

k dispozici na úřadě a na webových stránkách městyse.

 

 

Hlášení 25.06.2020

Náhradní termín svozu neskladného a nebezpečného odpadu za neuskutečněný jarní svoz je v úterý 30.června od 15 do 19 hodin.

Svozový plán je následující:

15-15.20 Lhota

15.30-15.55 Chroustovice Závodí

16-16.30 parkoviště u firmy S+Ř CH KOVO

16.40-16.55 Holešovice

17-17.10 Březovice

17.20-18 Městec u nádrže

18.10-18.20 Poděčely dolní

18.25-18.35 Poděčely horní

18.40-19 Mentour

 

 

Hlášení 19.6.2020

Dnešní promítání letního kina na hřišti v Chroustovicích se z důvodu nepříznivého počasí ruší a přesouvá se na 3.července.

-

Skupina ČEZ oznamuje, že v úterý 23.června bude probíhat v místní části Městec od 7.30 do 15 hodin plánovaná odstávka elektrické energie.

-

Náhradní termín svozu neskladného a nebezpečného odpadu za neuskutečněný jarní svoz  je v úterý 30.června od 15 do 19 hodin.

Svozový plán je následující:

15-15.20 Lhota

15.30-15.55 Chroustovice Závodí

16-16.30 parkoviště u firmy S+Ř CH KOVO

16.40-16.55 Holešovice

17-17.10 Březovice

17.20-18 Městec u nádrže

18.10-18.20 Poděčely dolní

18.25-18.35 Poděčely horní

18.40-19 Mentour

 

 

Hlášení 17.06.2020

Schůzka sdružení CHRPA se koná zítra  od 18 hodin v Sokolovně.

-

Městys Chroustovice vás zve na tento pátek na letní kino. Promítat se bude na hřišti v Chroustovicích od 21.45 film Příliš osobní známost.

-

Náhradní termín svozu neskladného a nebezpečného odpadu za neuskutečněný jarní svoz  je v úterý 30.června od 15 do 19 hodin.

-

Skupina ČEZ oznamuje, že v úterý 23.června bude probíhat v místní části Městec od 7.30 do 15 hodin plánovaná odstávka elektrické energie.

 

Hlášení 15.06.2020

Zasedání zastupitelstva městyse se koná dnes od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

-

Schůzka sdružení CHRPA se koná tento čtvrtek od 18:00 hodin v Sokolovně.

-

Městys Chroustovice Vás tento pátek zve na promítání filmu Příliš osobní známost.

Promítání se uskuteční na hřišti v Chroustovicích ve 21:45 hodin.

 

Hlášení 11.06.2020

Sokolovna Chroustovice peče pizzu v pátek od 16.00 do 20.00

a v sobotu od 16.30 do 19.00.

Sportoviště u Základní školy je v pracovní dny

otevřeno pro veřejnost až od 16:00.
 

 

Hlášení 03.06.2020

Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční zítra od 15:00 - 18:00 hodin v Základní škole.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Odborné učiliště Chroustovice Vás zvou na komentovanou prohlídku areálu zámku a parku v Chroustovicích.

Prohlídka se uskuteční 7. června 2020 ve 13 a v 15 hodin.

 

Hlášení 25.05.2020 až 29.5.2020

Úřad městyse oznamuje, že poplatek za TKO a PSY můžete platit

v hotovosti v úřední dny. Tj. každé pondělí a středu od 7:00 - 16:30.

 

Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční 4. června od 15:00 - 18:00 hodin v Základní škole.

 

Od 01.06.2020 bude po dobu výstavby mostu pro silnici D35 část silnice v Městci uzavřena.

Jedná se o komunikaci od odbočky na Ostrov směr k železničnímu přejezdu.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes obec Turov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení 06.05.2020

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že tento čtvrtek od 16:00 bude opět péct pizzu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení 04.05.2020

V úterý 5. května bude prováděno odečítání stavů plynoměrů.

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že tento čtvrtek od 16:00 bude opět péct pizzu.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 30.4.2020

V úterý 5. května bude prováděno odečítání stavů plynoměrů.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 27.04.2020

Knihovna městyse Chroustovice je otevřena každé pondělí od 8h do 14h

a ve čtvrtek od 15h do 18h. 

Na vchodových dveřích je naistalován zvonek, prosím zvoňte.

 

29.dubna bude prováděno odkalování vodovodní sítě v Městci.

______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 24.04.2020

Rozšíření vodovodu Chroustovice bude provádět plánované odkalovaní vodovodní sítě 29.4.2020 v Městci.

Dále Rozšíření vodovodu Chroustovice oznamuje, že je vyhlášen zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu.

 

V SOBOTU 25.4.2020 bude provádět MVDr. Husák z Luže povinné očkování psů.

Na Lhotě u hasičárny od 8 – 8:30

V Poděčelích od 8:35 – 9:00

Na Mentouře od 9:10 – 9:30

V Chroustovicích od 9:45 – 10:45

V Městci od 11 – 11:20

V Březovicích od 11:35 – 11:40

V Holešovicích od 11:45 – 12:10

 

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že dnes od 16 – 19:30  bude péct pizzu.

__________________________________________________________________________________

Hlášení 22.04.2020

Rozšíření vodovodu Chroustovice bude provádět plánované odkalovaní vodovodní sítě.

23.4.2020 v Chroustovicích ulice Alberta Pražáka, na Náměstí a Turovské

24.4.2020 v Chroustovicích na Nábřeží, Závodí, v Holešovicích a Březovicích

29.4.2020 v Městci

Dále Rozšíření vodovodu Chroustovice oznamuje, že je vyhlášen zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu.

Poplatky za komunální odpad a psy je možné uhradit převodem na účet městyse.
V pokladně úřadu lze poplatky hradit až na základě zrušení nouzového stavu.

Platby po splatnosti nebudou z tohoto důvodu postihovány.

Variabilní symbol pro úhradu TKO a PSA Vám sdělíme na telefonním čísle 469 674 137 nebo 725 092 413 v pondělí a ve středu mezi 7:00 - 16:30.

Úřad městyse Chroustovice je k dispozici veřejnosti

v úřední dny v pondělí a ve středu vždy od 7 do 16.30 hodin pouze

pro záležitosti neodkladné, které nelze vyřídit telefonicky či elektronicky. Polední přestávka je od 11.30 do 12.30 hodin.

U vstupních dveří je nainstalován zvonek.

V případě potřeby zazvoňte, budova je uzamčena.

 

V SOBOTU 25.4.2020 bude provádět MVDr. Husák z Luže povinné očkování psů.

Na Lhotě u hasičárny od 8 – 8:30

V Poděčelích od 8:35 – 9:00

Na Mentouře od 9:10 – 9:30

V Chroustovicích od 9:45 – 10:45

V Městci od 11 – 11:20

V Březovicích od 11:35 – 11:40

V Holešovicích od 11:45 – 12:10

 

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že tento pátek od 16 – 19:30  bude péct pizzu.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 20.04.2020

Rozšíření vodovodu Chroustovice bude provádět plánované odkalovaní vodovodní sítě.

22.04. 2020 na Lhotě

23.4.2020 v Chroustovicích ulice Alberta Pražáka, na Náměstí a Turovské

24.4.2020 v Chroustovicích na Nábřeží, Závodí, v Holešovicích a Březovicích

29.4.2020 v Městci

Dále Rozšíření vodovodu Chroustovice oznamuje, že je vyhlášen zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu.

Poplatky za komunální odpad a psy je možné uhradit převodem na účet městyse.
V pokladně úřadu lze poplatky hradit až na základě zrušení nouzového stavu.

Platby po splatnosti nebudou z tohoto důvodu postihovány.

Variabilní symbol pro úhradu TKO a PSA Vám sdělíme na telefonním čísle 469 674 137 nebo 725 092 413 v pondělí a ve středu mezi 7:00 - 16:30.

Úřad městyse Chroustovice je k dispozici veřejnosti

v úřední dny v pondělí a ve středu vždy od 7 do 16.30 hodin pouze

pro záležitosti neodkladné, které nelze vyřídit telefonicky či elektronicky. Polední přestávka je od 11.30 do 12.30 hodin.

U vstupních dveří je nainstalován zvonek.

V případě potřeby zazvoňte, budova je uzamčena.

 

V SOBOTU 25.4.2020 bude provádět MVDr. Husák z Luže povinné očkování psů.

Na Lhotě u hasičárny od 8 – 8:30

V Poděčelích od 8:35 – 9:00

Na Mentouře od 9:10 – 9:30

V Chroustovicích od 9:45 – 10:45

V Městci od 11 – 11:20

V Březovicích od 11:35 – 11:40

V Holešovicích od 11:45 – 12:10

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 14.04.2020

Poplatky za komunální odpad a psy je možné uhradit

převodem na účet městyse č. 1141662379/0800.


V pokladně úřadu lze poplatky hradit až na základě zrušení karantény.

Platby po splatnosti nebudou z tohoto důvodu postihovány.

Variabilní symbol pro úhradu TKO a PSA

Vám sdělíme na telefonním čísle 469 674 137 nebo 725 092 413 

v pondělí a ve středu mezi 9:00 - 16:30.

 

Úřad městyse Chroustovice je k dispozici veřejnosti

v pondělí a ve středu vždy od 13.30 do 16.30 hodin pouze

pro záležitosti neodkladné, které nelze vyřídit telefonicky či elektronicky.

U vstupních dveří je nainstalován zvonek.

V případě potřeby zazvoňte, budova je uzamčena.

 

Hlášení 30.03.2020

Svoz neskladného a nebezpečného odpadu,

který byl naplánován na tuto sobotu 04.04.2020 je zrušen.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 20.03.2020

Dnes mezi 17 až 18 hodinou máte možnost vyzvednout si textilní

roušku Před Úřadem městyse Chroustovice.

Žádáme občany, aby mezi sebou dodržovali odstupovou vzdálenost

2 metry. Roušek je omezený počet a jsou určeny zejména pro ty,

kteří nemají možnost si ji zajistit sami.

Pozor změna! Mezi 7 a 9 hodinou je vymezena doba pro vstup do 

prodejen potravin pouze pro osoby starší 65 let. V ostatní prodejní

dobu mohou nakupovat lidé mladší.

 

Hlášení 19.03.2020

Sokolovna Chroustovice nabízí rozvoz ovoce, zeleniny včetně

brambor a cibule do Vašich domácností.

Objednávejte vždy den dopředu.

Rozvozové dny - pondělí - středa - pátek.

V případě zájmu je možnost objednat si oběd na víkend.

Objednávky na telefonním čísle: 724 417 229 - pan Bačkovský

-

Vláda zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech kromě

svého bydliště bez jakékoliv ochrany dýchacích cest (tzn. je nutné používat

roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).

-

Dále vláda vymezila od zítřka čas mezi 10 a 12 hodinou pro vstup

do prodejen potravin pouze pro osoby starší 65 let. V ostatní prodejní

dobu mohou nakupovat lidé mladší.

-

Informace, které jste slyšely v tomto hlášení jsou vyvěšeny na vývěskách ve všech místních

částech Chroustovic a dostupné na internetových stránkách

www.obec-chroustovice.net.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 18.03.2020

Vláda České republiky doporučuje osobám starším 70 let nevycházet

po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí. Pokud někdo z nich

potřebuje nakoupit potraviny nebo léky, ať kontaktuje Úřad městyse

Chroustovice na telefonu 725 092 413 nebo 725 092 587 v pracovní

dny mezi 9 a 15 hodinou.

Vláda zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech kromě svého

bydliště bez jakékoliv ochrany dýchacích cest (tzn. je nutné používat roušky,

respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).

Dále vláda vymezila od zítřka čas mezi 10 a 12 hodinou pro vstup

do prodejen potravin pouze pro osoby starší 65 let.

V ostatní prodejní dobu mohou nakupovat lidé mladší.

Dále pobočka České pošty v Chroustovicích oznamuje, že zítra bude

otevřena až od 9 hodin a v pátek jen do 15 hodin.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 16.03.2020

Z nařízení vlády bude budova Úřadu městyse Chroustovice od 16.03.2020

otevřena v pondělí a ve středu vždy od 13:30 do 16:30 hodin.

Vzhledem k vyhlášené karanténě bude zatím zubní ordinace

v Chroustovicích fungovat takto:

Před návštěvo zubního lékaře vždy zavolejte na telefonní číslo 469 674 601

a omezujte neakutní neplánovaná ošetření.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 13.3.2020

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 byl v souvislosti

s výskytem koronaviru vyhlášen na celém území České republiky 

NOUZOVÝ STAV!

Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,

sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné

akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky,

trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí

přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho

mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání

a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných

veřejných osob, které se konají na základě zákona.

Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

Dále vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 6.00  

v restauracích a hospodách.

Zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých

služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny,

wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení,

veřejné knihovny a galerie.

Z tohoto důvodu budou knihovna městyse a sportoviště u základní školy uzavřeny.

.............................................

Státní veterinární správa zrušila ochranné pásmo. V platnosti nadále zůstává

pásmo dozoru. Chovatele již nemusí držet ptactvo v uzavřených prostorách.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 12.3.2020

Obecní úřad Rosice informuje, že Rosické trhy jsou do odvolání uzavřeny!

Od zítřejšího dne platí omezení jízdních řádů autobusových linek.

Jízdní řády jsou k dispozici jsou na internetových stránkách městyse Chroustovice.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 10.3.2020

Od zítřka 11.3.2020 na dobu neurčitou budou z nařízení bezpečnostní rady státu uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy. Mateřské školy zůstávají otevřené.

S účinností od dnešních 18 hodin se dále zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání.

Z tohoto důvodu se tuto sobotu nekoná sportovní ples v místní sokolovně. Bude uskutečněn v nejbližším možném termínu po odvolání vydaných opatření.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení 26.02.2020

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že tento pátek od 16hod do 20hod peče pizzu.

Pan doktor Petr Michal informuje, že v tento pátek bude v ordinaci

v Chroustovicích přítomna pouze sestra a to z důvodu účasti na lékařském semináři.

V úterý 3. března dojde k přerušení dodávky elektrické energie

a to na celém náměstí až po Grand a dále v ulici Turovská.

_____________________________________________________________________________________________________________________Hlášení 19.02.2020

Místní organizace českého rybářského svazu Vás zve na RYBÁŘSKÝ PLES,

který se koná tuto sobotu 22.2.2020 od 20 hodin v místní Sokolovně.

Místenky si můžete zakoupit u paní Klementové.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 18.02.2020

Vážení spoluobčané, vzhledem k výskytu ptačí chřipky ve Slepoticích

budou provedena tato opatření:

1/ Do pátku 21. 2. 2020 bude pověřenými osobami proveden

u všech chovatelů soupis chovaných opeřenců.

2/ Všichni chovatelé jsou do odvolání povinni držet chov

v uzavřeném prostoru.

3/ Vejce z domácího chovu mohou do odvolání být spotřebována

pouze v domácnosti chovatele.

4/ V případě úhynu jakéhokoliv opeřence je nutno tuto skutečnost

neprodleně hlásit na OÚ. Uhynulé zvíře je nutné odděleně uložit do 

příchodu veterinární služby.

5/ Odvolání tohoto krizového stavu bude oficiálně oznámeno.

Toto nařízení platí pro CHROUSTOVICE a HOLEŠOVICE.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 14.02.2020

V úterý 18.03. od 7:30 do 13:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie.

Elektřina bude přerušena téměř na celém Závodí.

 

Místní organizace českého rybářského svazu Vás zve na RYBÁŘSKÝ PLES,

který se koná 22.2.2020 od 20 hodin v místní Sokolovně.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 11.02.2020

Zítra MUDr. Petr Michal neordinuje.

Místní organizace českého rybářského svazu Vás zve na RYBÁŘSKÝ PLES,

který se koná 22.2.2020 od 20 hodin v místní Sokolovně.

______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 04.02.2020

Příští pondělí 10.2. a ve středu 12.2.2020 Mudr.Michal neordinuje.

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek 6.2.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlášení 17.01.2020

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že dnes 17.1. od 16hod bude péct pizzu.  V sobotu bude v nabídce tatarák.

Dále tuto sobotu 18.1. od 10:00 se v Sokolovně budou vydávat rybářské povolenky.

V sobotu 25.1. od 20:00 pořádá Myslivecké sdružení Háje

tradiční Myslivecký ples.

Předprodej vstupenek je zajištěn v Sokolovně v Chroustovicích. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 14.01.2020

V sobotu 18.1. od 10:00 se v Sokolovně budou vydávat rybářské povolenky.

V sobotu 25.1. od 20:00 pořádá Myslivecké sdružení Háje

tradiční Myslivecký ples.

Předprodej vstupenek je zajištěn v Sokolovně v Chroustovicích. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 06.01.2020

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek

dne 9. ledna v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Během zítřejšího dne bude k budově úřadu v Chroustovicích

přistaven kontejner na vánoční stromky a v Základní škole

je přistaven kontejner na papír.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hlášení 10.12.2019

 

Základní škola Chroustovice Vás zve na tradiční Vánoční rozjímání, 

které se koná ve čtvrtek od 14hodin do 18hodin.

Žáci si pro Vás připravili vánoční vystoupení, zakoupit si můžete i drobné dárky 

a občerstvení.

 

 

Městys Chroustovice Vás zve na Vánoční koncert Yvetty Blanarovičové,

který se koná tento pátek od 18 hod v kostele sv. Jakuba Většího.

______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 03.12.2019

 

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek 5. prosince

od 17 hodin v budově úřadu.

 

V pátek od 18 hodin se koná schůze SDH Chroustovice v hasičárně.

 

Sokolovna Chrosutovice Vás zve na zvěřinové hody, které se konají

tuto sobotu od 11:00. Připraveny pro Vás budou jak klasická hotová jídla 

tak i minutková jídla.

 

Mateřské centrum  VČELKA Vás a Vaše dětičky zve na tradiční

Mikulášskou besídku, která se koná tuto neděli  od 15 hodin v Sokolovně.

Na programu budou soutěže, diskotéka a v neposlední řadě přijde s nadílkou

čert, Mikuláš a anděl.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Hlášení 26.11.2019

Městys Chroustovice pořádá tento pátek od 17 hodin

v místní Sokolovně tradiční besedu pro důchodce.

Hostem bude Marcel Zmožek. Pro seniory je připraven svoz

a to v 16:10 na zastávce v Holešovicích, v 16:20 na Lhotě u školy,

v 16:30 v Městci u rybníka v 16:40 na zastávce v Poděčelých

a v 16:50 na Mentouře u váhy.

 

V sobotu 30. listopadu od 17 hodin jste zváni na tradiční

rozsvícení vánočního stromu v Městci .

 

A v neděli v 17 hodin Vás Městys Chroustovice zve na rozsvícení

vánočního stromu v Chroustovicích, kde vystoupí děti z mateřské školky.

Jako každý rok bude připraveno i občerstvení na zahřátí.

________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 06.11.2019

Zastupitelstvo městyse Chroustovice se koná dnes od 18 hodin.

 

Pravidelná schůze SDH Chroustovice se dnes nekoná.

Odkládá se na středu 13.listopadu od 18 hodin v hasičárně.

 

Schůzka sdružení CHRPA se koná zítra od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.

 

Pan doktor Petr Michal nabízí očkování proti chřipce a proti pneumokokovým infekcím.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 04.11.2019

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek

od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.

 

Ve středu 6. listopadu od 18hod se koná zasedání zastupitelstva městyse

Chroustovice v zasedací místnosti úřadu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 25.10.2019

V sobotu 26.října od 14:30 sehrají Chroustovice ,,A,,

na domácím hřišti mistrovské utkání proti mužstvu z Kočí.

V neděli 27. října od 9:00 sehraje mladší přípravka turnaj

na domácím hřišti.

V neděli od 14:30 sehrají Chroustovice ,,B,, na hřišti v Městci

mistrovské utkání proti mužstvu ,,Stolany B,,.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 21.10.2019

ČEZ oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech:

22.10. od 7 do 14 hodin Chroustovice, Březovice, Holešovice

23.10.2019 od 7 do 15:30 Lhota u Chroustovic a Žilovice

24.10.2019 od 7 do 15:30 Chroustovice

 

Z toho důvodu budou v úterý 22. října a ve čtvrtek 24. října

Úřad městyse, ordinace MUDr. Petra Michala a pobočka České pošty uzavřeny.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 18.10.2019

 Sběr papíru se uskuteční 24. října v základní škole.

 

ČEZ oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech:

22.10. od 7 do 14 hodin Chroustovice, Březovice, Holešovice

23.10.2019 od 7 do 15:30 Lhota u Chroustovic a Žilovice

24.10.2019 od 7 do 15:30 Chroustovice

 

Z toho důvodu budou v úterý 22. října a ve čtvrtek 24. října

Úřad městyse a pobočka České pošty uzavřeny.

 

V sobotu 19. října od 15:30 hodin sehrají Chroustovice ,,A,, mistrovské

utkání proti mužstvu z  Křižanovic.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hlášení 16.10.2019

Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční zítra v základní škole.

 

Sběr papíru se uskuteční 24. října také v základní škole.

 

ČEZ oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech:

22.10. od 7 do 14 hodin Chroustovice, Březovice, Holešovice

23.10.2019 od 7 do 15:30 Lhota u Chroustovic a Žilovice

24.10.2019 od 7 do 15:30 Chroustovice

 

Z toho důvodu budou v úterý 22. října a ve čtvrtek 24. října

Úřad městyse a pobočka České pošty uzavřeny.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 14.10.2019

Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční 17. října v základní škole.

 

Sběr papíru se uskuteční 24. října také v základní škole.

 

ČEZ oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech:

22.10. od 7 do 14 hodin Chroustovice, Březovice, Holešovice

23.10.2019 od 7 do 15:30 Lhota u Chroustovic a Žilovice

24.10.2019 od 7 do 15:30 Chroustovice

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 11.10.2019

Sokolovna Chroustovice Vás zve dnes a zítra od 17 hod na grilované steaky, topinky s masovou směsí a řízky.

V neděli od 15 hod sehrají Chroustovice ,,B,, mistrovské utkání proti mužstvu z Jenišovic.

Hrát se bude na hřišti v Městci.

 

Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční 17. října v základní škole.

 

Sběr papíru se uskuteční 24. října také v základní škole.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 2.10.2019

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek 3.října od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

Městys Chroustovice bude v příštím týdnu provádět plánované odkalování vodovodní sítě. Při odkalování může dojít ke krátkodobému zakalení ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto dnech omezit její používání tam, kde by zákal vody mohl být na závadu, např. praní prádla, používání myček nádobí apod. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná. Odkalovat se bude v těchto termínech:

7.10.2019 – Lhota u Chroustovic, Poděčely, Mentour

8.10.2019 – Chroustovice Dr.A.Pražáka, Náměstí, Turovská, Nábřeží

9.10.2019 – Chroustovice Závodí, Holešovice a Březovice

11.10.2019 - Městec

 

 

Hlášení 13.09.2019

Český zahrádkářský svaz oznamuje,

že tuto sobotu od 8:00 do 11:00 začíná moštovat.

 

Dále se v sobotu uskuteční svoz nebezpečného a neskladného odpadu.

8.00-8.20                    Lhota u Chroustovic-u kontejnerů

8.30-9.05                    Chroustovice-Závodí

9.10-9.35                    Chroustovice-na parkovišti před S+Ř CH KOVO

9.40-9.55                    Holešovice

10.00-10.10                Březovice-u tenisových kurtů

10.20-10.35                Městec-u nádrže

10.40-10.55                Městec-u nádraží Uhersko

11.10-11.20                Poděčely-u hostince

11.25-11.35                Poděčely-náves

11.40-11.55                Mentour-u váhy

V sobotu sehrají fotbalové utkání Chroustovice ,,B,, a Vraclav.

Hrát se bude od 17hod na hřišti v Chroustovicích.

V neděli 15. září od 13hod a od 15hod se uskuteční

komentovaná prohlídka zámku. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 12.09.2019

Dnes od 18hod se koná schůzka sdružení chrpa v zasedací místnosti úřadu.

 

Český zahrádkářský svaz oznamuje,

že tuto sobotu od 8:00 do 11:00 začíná moštovat.

 

Dále se v sobotu uskuteční svoz nebezpečného a neskladného odpadu.

8.00-8.20                    Lhota u Chroustovic-u kontejnerů

8.30-9.05                    Chroustovice-Závodí

9.10-9.35                    Chroustovice-na parkovišti před S+Ř CH KOVO

9.40-9.55                    Holešovice

10.00-10.10                Březovice-u tenisových kurtů

10.20-10.35                Městec-u nádrže

10.40-10.55                Městec-u nádraží Uhersko

11.10-11.20                Poděčely-u hostince

11.25-11.35                Poděčely-náves

11.40-11.55                Mentour-u váhy

V sobotu sehrají fotbalové utkání Chroustovice ,,B,, a Vraclav.

Hrát se bude od 17hod na hřišti v Chroustovicích.

V neděli 15. září od 13hod a od 15hod se uskuteční

komentovaná prohlídka zámku. 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 09.09.2019

Zastupitelstvo městyse se koná dnes od 18 hodin

v zasedací místnosti úřadu městyse.

 

Připomínáme, že svoz velkoobjemového odpadu je tuto sobotu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 06.09.2019

V sobotu od 10hod v areálu školy pořádá SDH Chroustovice soutěž

v požárním útoku O pohár starostky.

 

Dále v sobotu od 17hod sehrají na domácím hřišti fotbalové utkání

mužstvo Chroustovice ,,A,, proti mužstvu z Chrasti.

 

V pondělí 09. září od 18hod se koná zasedání zastupitelstva městyse

Chroustovice v zasedací místnosti úřadu.

 

Připomínáme, že svoz velkoobjemového odpadu je v sobotu 14. září.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hlášení 03.09.2019, 04.09.2019

V sobotu od 10hod v areálu školy pořádá SDH Chroustovice soutěž

v požárním útoku O pohár starostky.

 

Dále v sobotu od 17hod sehrají na domácím hřišti mistrovské utkání

mužstvo Chroustovice ,,A,, proti mužstvu z Chrasti.

 

Schůzka sdružení CHRPA se koná příští týden a to 12. září

od 18hod v zasedací místnosti úřadu.

 

Z důvodu zítřejších oprav na místních komunikacích po celém Závodí

žádáme občany aby na místnich komunikacích neparkovali.

 

Chovatelé ze Stradouně budou zítra od 15hod před budovou úřadu prodávat

barevné nosné kuřice ve stáří 20ti týdnů za 150,- a  22 týdnů za 160,-.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hlášení 28.08.2019, 29.08.2019

Paní Karlišová vybírá tento týden  od 8-12 hodin v kanceláři

školní jídelny peníze na obědy.

 

Dnes od 18:00 se koná schůze SDH. Na programu je

příprava soutěže o pohár starostky. Účast všech členů je nutná!

 

Sokolovna Chroustovice peče tento pátek pizzu od 16:00 do 20:00.

 

V sobotu sehraje mistrovské utkání mužstvo Chroustovice ,,B,, proti 

mužstvu ze Ctětína. Hrát se bude od 17:00 na hřišti v Chroustovicích.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 22.08.2019

Prodejna Zemědělského družstva Rosice přijímá od pondělí 19. 8. 2019 objednávky

na brambory na uskladnění. Bližší informace poskytne prodejna ZD.

 

Tuto neděli jste zváni na komentovanou prohlídku CHROUSTOVICKÉHO

ZÁMKU A PARKU. Prohlídky se uskuteční od 13hod a od 15hod.

Jednotné vstupné je 50,--Kč a sraz je v daný čas u hlavní brány.

 

V neděli od 17 hodin na domacím hřišti sehrají Chroustovice ,,A,,

mistrovské utkání proti Hrochovu Týnci.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 21.08.2019

Prodejna Zemědělského družstva Rosice přijímá od pondělí 19. 8. 2019 objednávky

na brambory na uskladnění. Bližší informace poskytne prodejna ZD.

 

Tuto neděli jste zváni na komentovanou prohlídku CHROUSTOVICKÉHO

ZÁMKU A PARKU. Prohlídky se uskuteční od 13hod a od 15hod.

Jednotné vstupné je 50,--Kč a sraz je v daný čas u hlavní brány.

 

V neděli od 17 hodin na domacím hřišti sehrají Chroustovice ,,A,,

mistrovské utkání proti Hrochovu Týnci.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 14.8.2019

Městys Chroustovice Vás zve na páteční promítání filmu TERORISTKA .

Promítat se bude v Chroustovicích na hřišti. Sezení je zajištěno na tribuně,

přinést si můžete židličku nebo deku.

Začátek filmu je naplánován na 21:00. Vstupné je zdarma.

 

Sokolovna Chroustovice oznamuje, že tento pátek peče PIZZU od 16hod do 20hod.

 

MUDr. Petr Michal má od 19.-23.8.2019 dovolenou.

Zástup je zajištěn celý týden mimo čtvrtka, kdy je v ordinaci pouze sestra.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 13.8.2019

Městys Chroustovice Vás zve na páteční promítání filmu TERORISTKA .

Promítat se bude v Chroustovicích na hřišti. Sezení je zajištěno na tribuně,

přinést si můžete židličku nebo deku.

Začátek filmu je naplánován na 21:00. Vstupné je zdarma.

_________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 1.8.2019

Restaurace sokolovna Chroustovice Vás srdečně zve na Pizza víkend na pátek 2.8.2019 od 16 do 20 hodin. Objednávat můžete v sokolovně nebo na telefonu 724 417 229.

V sobotu 3.8.2019 od 13 hodin na Chroustovickém fotbalovém hřišti proběhne turnaj starých gard v malé kopané, který bude zakončen taneční zábavou s živou hudbou. Po celé odpoledne a večer je občerstvení zajištěno.

V neděli od 17 hodin fotbalové mužstvo Chroustovice A odehraje přátelské utkání proti fotbalovému mužstvu Luže B.

 

Hlášení 23.7.2019

Městys Chroustovice Vás zve na páteční promítání filmu ŽENY V BĚHU .

Promítat se bude v Chroustovicích na hřišti. Sezení je zajištěno na tribuně,

případně si sebou můžete přinést židličku nebo deku.

Začátek filmu je naplánován na 21:30. Vstupné je zdarma.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 17.7.2019, 18.7.2019, 19.7.2019

Sokolovna Chroustovice Vás tento víkend zve na pizzu,

kterou peče v pátek a v sobotu od 16hod do 20hod.

 

Tuto neděli jste zváni na komentovanou prohlídku CHROUSTOVICKÉHO

ZÁMKU A PARKU. Prohlídky se uskuteční od 13hod a od 15hod.

Jednotné vstupné je 50,--Kč a sraz je v daný čas u hlavní brány.

 

Informace pro občany PODĚČEL A MENTOURA:

Ve čtvrtek 25. července od 7:30 do 16:00 a v pátek 26. července od 7:30 - 15:30

je naplánováno přerušení dodávky elektřiny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 10.7.2019, 11.7.2019 a 12.7.2019

MUDr.Petr Michal má od 15. do 19.7.2019 dovolenou.

Zastupovat ho bude pouze v pondělí a ve středu Dr. Nevoralová. Ostatní dny bude přítomna pouze sestra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na 120. výročí svého založení, které se koná již tuto sobotu na Lhotě. Zahájeno bude setkáním rodáků a přátel obce od 10.00 hod. Zde nebudou chybět fotografie, živá kapela, občerstvení a příjemná setkání pod pergolou u rybníka. Od jedné hodiny proběhne slavností průvod obcí v doprovodu živé kapely a mažoretek. Průvod se přesune na louku na okraji obce, směr Pošívalka. Od 14.00 hodin se bude předávat ocenění hasičům. Ve tři hodiny bude zahájen profesionální hasičský zásah SDH Slatiňany. V 16.00 hod. předvede své představení Valda team se svým doprovodem. Od 17:00 hod. je připraveno překvapení především pro děti, kdy proběhne bublinkování a zavíráním dětí do obřích bublin v prostorách párty stanu. Pro děti bude navíc po celou dobu k dispozici obří skluzavka a nafukovací vodní válec. I rodiče si přijdou na své, jelikož o jídlo a pití nebude nouze. Od 19.00 hod. všem zahraje skupina Quattro, která se po desáté hodině na chvíli odmlčí, aby dala prostor barmanské show. Přijďte se pobavit a oslavit s námi naše výročí a užít si pohodový den.

 

Hlášení 24.06.2019

Zítra bude pošta otevřena pouze dopoledne od 8:00 do 11:00.

Ve středu 26.6. a ve čtvrtek 27.6. bude železniční přejezd Uhersko uzavřen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 21.06.2019

Městys Chroustovice Vás dnes večer zve na promítání pohádky Čertí brko.

Promítat se bude v Chroustovicích na hřišti. Sezení je zajištěno na tribuně,

případně si sebou můžete přinést židličku nebo deku.

Začátek pohádky je naplánován na 21:45.

 

Sokolovna Chroustovice Vás zve na pizzu,

kterou budou péct dnes od 16:00 do 20:00.

A v sobotu pouze na objednávku od 16:00 do 18:00.

 

V úterý 25. června bude pošta otevřena pouze dopoledne od 8:00 do 11:00.

___________________________________________________________________________________________________

Hlášení 19.06.2019

Pan doktor Petr Michal má od 19. - 25.6. dovolenou.

Ve čtvrtek 20.6. se neordinuje,

v pátek 21.6. je zástup zajištěn od 7:00 - 12:00 paní doktorkou Zámečníkovou,

v pondělí 24.6. je zástup zajištěn od 7:00 - 13:00 paní doktorkou Zámečníkovou

a v úterý 25.6. se neordinuje.

 

Městys Chroustovice Vás zve na páteční promítání pohádky Čertí brko.

Promítat se bude v Chroustovicích na hřišti. Sezení je zajištěno na tribuně, případně si

sebou můžete přinést židličku nebo deku. Začátek pohádky je naplánován na 21:45.

 

Sokolovna Chroustovice Vás zve na pizzu, kterou budou péct V pátek od 16:00 do 20:00.

A v sobotu  pouze na objednávku od 16:00 do 18:00.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 18.06.2019

Pan doktor Petr Michal má od 19. - 25.6. dovolenou.

Ve středu 19.6. bude v ordinaci pouze sestra od 7:00 - 9:00,

ve čtvrtek 20.6. se neordinuje,

v pátek 21.6. je zástup zajištěn od 7:00 - 12:00 paní doktorkou Zámečníkovou,

v pondělí 24.6. je zástup zajištěn od 7:00 - 13:00 paní doktorkou Zámečníkovou

a v úterý 25.6. se neordinuje.

 

Ve středu od 15:00 budou před budovou úřadu prodávat chovatelé ze Stradouně

nosné kuřice ve stáří 20t za 150,- a 22t za 160,-, dále rozkrmené krůty a krmiva.

 

Městys Chroustovice Vás zve na páteční promítání pohádky Čertí brko.

Promítat se bude v Chroustovicích na hřišti. Sezení je zajištěno na tribuně, případně si

sebou můžete přinést židličku nebo deku. Začátek pohádky je naplánován na 21:45.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 14.06.2019

V sobotu od 17hod sehrají naši muži na domácím hřišti poslední zápas jarní části 

proti mužstvu ze Svídnice.

Pan doktor Petr Michal má od 19. - 25.6. dovolenou.

Ve středu 19.6. bude v ordinaci pouze sestra od 7:00 - 9:00,

ve čtvrtek 20.6. se neordinuje,

v pátek 21.6. je zástup zajištěn od 7:00 - 12:00 paní doktorkou Zámečníkovou,

v pondělí 24.6. je zástup zajištěn od 7:00 - 13:00 paní doktorkou Zámečníkovou

a v úterý 25.6. se neordinuje.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 13.06.2019

 

Zemědělské družstvo Rosice pořádá v pátek 14. června od 9 hodin do 18 hodin Den otevřených dveří. 

V sobotu od 17 hod sehrají naši muži poslední mistrovské utkání jarní části na domácím hřišti proti mužstvu

ze Svídnice.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 10.06.2019

Schůze zastupitelstva městyse se koná dnes od 18hod v zasedací místnosti úřadu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 07.06.2019

Dnes od 16hod do 20hod je pro Vás v Sokolovně opět připravena pizza.

Zítra od 14 hod se v areálu školy koná dětský den. 

Dále se zítra od 19hod na fotbalovém hřišti koná první prázdninová zábava.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 04.06.2019

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek dne 6. června v 18 hodin v restauraci Sokolovna.

Zítra od 8 hod do 15 hod bude soukromý prodejce před budovou úřadu prodávat jahody a česnek.

V sobotu 8. června od 14 hodin se v areálu školy koná dětský den.

Dále se pak v sobotu od 19 hodin na fotbalovém hřišti koná první prázdninová zábava.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 23.05.2019

Sokolovna Chroustovice vás zve na další pizza víkend. Pizza se bude péct již dnes od 16 do 19 hodin a v pátek a v sobotu vždy od 16 do 20 hodin. Na výběr 6 druhů pizzy. Objednávat můžete buď na telefonu 732747398 nebo přímo v sokolovně. 

Očkování psů proběhne 25. května v časech:

Od 8:00-08:30 na Lhotě, od 08:35-08:45 na dolní Poděčely, od 08:50-09:00 na horní Poděčely,

od 09:10-09:30 na Mentouře, od 9:45-10:45 v Chroustovicích, od 11:00-11:20 v Městci,

od 11:35-11:40 v Březovicích a od 11:45-12:10 v Holešovicích.

Tento pátek od 14:00 do 22:00 hodin a tuto sobotu od 08:00 do 14:00 se konají volby do Evropského parlamentu. 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 22.05.2019

VAROVÁNÍ PRO OBČANY: Hlásný profil Luže Novohradka dosáhl 1. stupně POVODŇOVÉ AKTIVITY!!!!

________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 20.05.2019

Očkování psů proběhne 25. května v časech:

Od 8:00-08:30 na Lhotě, od 08:35-08:45 na dolní Poděčely, od 08:50-09:00 na horní Poděčely,

od 09:10-09:30 na Mentouře, od 9:45-10:45 v Chroustovicích, od 11:00-11:20 v Městci,

od 11:35-11:40 v Březovicích a od 11:45-12:10 v Holešovicích.

Tento pátek od 14:00 do 22:00 hodin a tuto sobotu od 08:00 do 14:00 se konají volby do Evropského parlamentu. 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 17.05.2019

Městys Chroustovice ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Vás zvou na tradiční Květnové oslavy na téma Retro aneb přijela k nám pouť.

Oslavy začnou ve 13hod. v areálu Základní školy. Vystoupí děti z Mateřské školky, skupina Kaťáčci, Felix Holzmann Revival a hlavním hostem bude ABBA REVIVAL. Těšit se můžete na Retro výstavu, řetízkový kolotoč, houpačky a dětský vláček. Občerstvení a pitný režim je zajištěn.

Úřad městyse vyzývá občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpad, za psa, a fakturu za vodné a stočné, aby tak neprodleně učinili.

V úterý 21. května v odpoledních hodinách budou odečítány stavy elektroměrů v místní části Mentour.

Povinné očkování psů se bude konat příští sobotu 25. května.

 

Hlášení 15.05.2019

Městys Chroustovice ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Vás zvou na tradiční Květnové oslavy na téma Retro aneb přijela k nám pouť.

Oslavy začnou ve 13hod. v areálu Základní školy. Vystoupí děti z Mateřské školky, skupina Kaťáčci, Felix Holzmann Revival a hlavním hostem bude ABBA REVIVAL. Těšit se můžete na Retro výstavu, řetízkový kolotoč, houpačky a dětský vláček. Občerstvení a pitný režim je zajištěn.

Úřad městyse vyzývá občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpad, za psa, a fakturu za vodné a stočné, aby tak neprodleně učinili.

V úterý 21. května v odpoledních hodinách budou odečítány stavy elektroměrů v místní části Mentour.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 14.05.2019

Městys Chroustovice ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Vás zvou na tradiční Květnové oslavy na téma Retro aneb přijela k nám pouť.

Oslavy začnou ve 13hod. v areálu Základní školy. Vystoupí děti z Mateřské školky, skupina Kaťáčci, Felix Holzmann Revival a hlavním hostem bude ABBA REVIVAL. Těšit se můžete na Retro výstavu, řetízkový kolotoč, houpačky a dětský vláček. Občerstvení a pitný režim je zajištěn.

Úřad městyse vyzývá občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpad, za psa, a fakturu za vodné a stočné, aby tak neprodleně učinili.

Zítra se koná mezinárodní den proti rakovině. Jako každý rok budou žáci ze Základní školy prodávat kytičky na podporu léčby rakoviny.

Naší obcí vede trasa cyklotour - Dobroděj na kole. V rámci tohoto projektu se můžete zítra od 14 hodin před budovou úřadu zúčastnit besedy na téma Život se zrakovým postižením. V interaktivním stánku si budete moci vyzkoušet i hmatové dovednosti.

Dále je možné se zapojit do části trasy jízdoou na kole.

 

 

 

 

Hlášení 10.05.2019

Tento pátek a sobotu od 16hod do 20hod je pro Vás v Sokolovně opět připravena pizza.

SDH Holešovice Vás zve na 120. výročí založení sboru, při kterém proběhne základní kolo

hasičského sportu.

Akce se uskuteční zítra od 9 hod v Holešovicích na louce u struhy.

Dále zítra od 17hod sehrají naši muži mistrovské utkání proti mužstvu z Miřetic.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 09.05.2019

Tento pátek a sobotu od 16hod do 20hod je pro Vás v Sokolovně opět připravena pizza.

SDH Holešovice Vás zve na 120. výročí založení sboru, při kterém proběhne základní kolo

hasičského sportu.

Akce se uskuteční tuto sobotu 11.5. od 9 hod v Holešovicích na louce u struhy.

Dále v sobotu od 17hod sehrají naši muži mistrovské utkání proti mužstvu z Miřetic.

________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 06.05.2019

Základní a mateřská škola Chroustovice pořádá ve čtvrtek sběr papíru.

Dále se budou ve čtvrtek provádět odečty plynoměrů.

SDH Holešovice Vás zve na 120. výročí založení sboru, při kterém proběhne základní kolo

hasičského sportu.

Akce se uskuteční v sobotu 11.5. od 9hod v Holešovicích na louce u struhy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hlášení 29.4.2019

Zítra od 14:30 budou chovatelé ze Stradouně prodávat před budou úřadu

nosné kuřice ve stáří 20. týdnů za 150,-, dále kačata a husokačeny.

Dále jste všichni zváni na tradiční pálení čarodějnic, které se koná na chroustovickém hřišti od 18hod.

Pálení čarodějnic proběhne i v Městci v areálu místního pohostinství.

Schůzka sdružení CHRPA se koná ve čtvrtek 2. května v 18hod. v zasedací místnosti úřadu.

V sobotu 4.května se koná svoz neskladného a nebezpečného odpadu.

________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 25.4.2019

Upozorňujeme, že je vydán zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut pitnou vodou z veřejného

vodovodu. Vyzýváme občany k maximálnímu šetření s pitnou vodou.

Připomínáme, že poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) je splatný 30. dubna.

MUDr. Petr Michal má tento pátek dovolenou. Od 7:00 do 9:00 hod bude v ordinaci pouze

sestra a od 11:30 do 13:00 hodin paní Dr. Varhaníková.

Tento pátek a sobotu od 16:00 do 20:00 je pro Vás v Sokolovně připravena opět pizza.

Mateřské centrum Včelka pořádá dobrovolnou akci ,,UKLIĎME SI CHROUSTOVICE,,

Sraz dobrovolníků na úklid našeho okolí je tuto sobotu 27.4. ve 13:00 před budovou úřadu. Cílový sraz je na hřišti, kde si společně za odměnu opečeme buřty.

Dále v sobotu od 17 hodin sehrají naši muži mistrovské utkání proti mužstvu z Kameniček.

V úterý 30.4. jste všichni zváni na tradiční pálení čarodějnic na chroustovické hřiště. Letos nám k tanci zahraje skupina Šafrán Rock. Těšit se můžete také na ohňovou show.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 24.4.2019

Upozorňujeme, že je vydán zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut pitnou vodou z veřejného

vodovodu. Vyzýváme občany k maximálnímu šetření s pitnou vodou.

 

Připomínáme, že poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) je splatný 30. dubna.

 

ZŠ Chroustovice pořádá zítra od 15:00 do 18:00 hodin sbírku pro Diakonii Broumov.

 

MUDr. Petr Michal má tento pátek dovolenou. Od 7:00 do 9:00 hod bude v ordinaci pouze

sestra a od 11:30 do 13:00 hodin paní Dr. Varhaníková.

 

Mateřské centrum Včelka pořádá dobrovolnou akci ,,UKLIĎME SI CHROUSTOVICE,,

Sraz dobrovolníků na úklid našeho okolí je tuto sobotu 27.4. ve 13:00 před budovou úřadu. Cílový sraz je na hřišti, kde si společně za odměnu opečeme buřty.

 

Dále v sobotu od 17 hodin sehrají naši muži mistrovské utkání proti mužstvu z Kameniček.

 

V úterý 30.4. jste všichni zváni na tradiční pálení čarodějnic na chroustovické hřiště. Letos nám k tanci zahraje skupina Šafrán Rock. Těšit se můžete také na ohňovou show.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 23.4.2019

Upozorňujeme, že je vydán zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vyzýváme k maximálnímu šetření s pitnou vodou.

ZŠ Chroustovice pořádá tento čtvrtek od 15 do 18 hodin sbírku pro Diakonii Broumov.

Hlášení 18.04.2019

Žáci 8. třídy rozjíždí projekt, ve kterém si dali úkol propojit rozdílné generace. První seznamovací 

schůzka se uskuteční v úterý 23.4.2019 v 17:00 v sále školy.

Informační letáčky jste dostali do Vašich schránek.

Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční 25.4. od 15-18 hodin v Základní škole Chroustovice.

Mateřské centrum Včelka pořádá dobrovolnou akci ,,UKLIĎME SI CHROUSTOVICE,,

Sraz dobrovolníků na úklid našeho okolí je 27.4. v 13:00 před budovou úřadu.

Cílový sraz je na hřišti, kde si společně za odměnu opečeme buřty.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 12.04.2019

Restaurace Sokolovna Chroustovice oznamuje, že dnes a zítra

od 16 hod do 20 hod bude péct PIZZU🍕. Výběr bude z 5 druhů.

_______________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 11.04.2019

Zítra v ordinaci pana MUDr. Petra Michala je od 07:00 do 09:00  jen sestra

a od 12:00 - 13:00  ordinuje zástup pan doktor Nosek.

Během dnešního dne a zítra bude železniční přejezd Uhersko uzavřen.

V sobotu 13.04. sehrají naši muži mistrovské utkání na domácím hřišti

proti mužstvu Heřmanův Městec ´´B´´.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hlášení 09.04.2019

MUDr. Per Michal se 11. a 12.4. účastní lékařského semináře.

11.4. je ordinace uzavřena. Zástup je zajištěn u paní doktorky Varhaníkové ve Vysokém Mýtě.

12.4. je v ordinaci od 07:00 do 09:00  jen sestra a od 12:00 - 13:00 ordinuje pan doktor Nosek.

 

11. a 12.4. bude železniční přejezd Uhersko uzavřen.

 

Chovatelé drůbeže ze Stradouně budou tuto středu 10. 4. v 15 hod

před budovou úřadu prodávat nosné kuřice ve stáří 20. týdnů za

150,-Kč a dále krmné směsi a tvrdé pečivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Restaurace Sokolovna Chroustovice oznamuje že dnes a zítra od 16 hod do 20 hod bude péct PIZZU🍕🍕🍕. Výběr bude z 5 druhů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatky:

Poplatky za komunální odpad a psy je možné uhradit převodem na účet městyse č.ú.  1141662379/0800 nebo hotově v pokladně městyse.


Variabilní symbol pro úhradu TKO a PSA Vám sdělíme na telefonním čísle 469 674 137 nebo 725 092 413 v pondělí a ve středu mezi 7:00 - 16:30.

.....................................................................................................................................................................................