Obsah

Komise


Sociální komise

Mgr. Renata Dušánková, Petra Brandová, Ivana Drbalová, Miluše Hašková, Bohumil Hrníčko, Alena Karlišová, Renata Koucká, Bc. Roman Mrázek, Milena Paďourová, Mgr. Marie Piňosová, Naďa Téglová, Bc. Libuše Tomanová, Petr Vačkář

 

Kulturní komise

Ing. Petra Dostálová, Michaela Bačinová, Michaela Štěrbová, Naďa Téglová, Oto Tuček, Jana Zemanová

 

Přestupková komise

Mgr.Helena Tomišková - předsedkyně, Michaela Bačinová, Radka Novotná, Mgr.Petr Schejbal, Libuše Tomanová Bc.

Výbory


Osadní výbory
Holešovice a Březovice

 


Mentour
 


Lhota u Chroustovic
 


Poděčely
 


Městec