Obsah

Pamětihodnosti

Pamětihodnosti

Kostel stával uprostřed hřbitova poblíž fary až do roku 1743. Původně to byla dřevěná, potom kamenná kaple, která byla několikrát rozšířena a upravena. V polovině 14. století zde byl postaven kostel z kamene v gotickém slohu. Po zrušení tohoto kostela zbyly pouze dva náhrobní kameny, které jsou dnes postaveny u farské zdi. Nynější kostel sv. Jakuba pochází z roku 1744 a byl vybudován nákladem hraběnky Terezie Kinské, manželky hraběte Leopolda Kinského, majitele panství chroustovického.

Roku 1833 byl popsán takto:
Jest kamenný, šindelem krytý, o 11 oknech, trojích dveří dubových, zámky opatřených. Má dvě věže, větší při vchodu a menší nad presbytářem.

Ve věži bylo pět zvonů - čtyři velké a jeden malý - umíráček. Ve válce byly zvony zrekvírovány, zůstal jen ten nejmenší, ten, který umí oznamovat jen smutné zprávy.

Fara byla původně dřevěné stavení, vystavěné roku 1660 na místě dřívější utrakvistické fary. Roku 1794 byla postavena nynější farní budova, a to hlavně nákladem Filipa Kinského. Je to jednopatrové stavení se znakem Kinských. Na přízemních oknech jsou rokokové mříže.

Škola byla v Chroustovicích nejspíš už od roku 1623, ale první zápisy o "kantorech" pocházejí z roku 1655. Prvním místem, kde se učilo, byla stará fara. Kantor zastával i službu kostelnickou a zvonickou. Roku 1783 byla postavena škola, a to nákladem patronátní vrchnosti. Do školy chodilo tehdy 30 dětí z Chroustovic a 80 dětí z okolí. Roku 1872 byla rozšířena na dvojtřídní. Roku 1926 byla postavena nová budova - dvoupatrová Masarykova škola, do níž chodí cca 300 žáků.

Původně renesanční zámek z 16. století prošel barokní a rokokovou představbou a po požáru v 19. století dostal pseudobarokní podobu. Podrobnosti jsou uvedeny v části H istorie městyse V současné době je v zámku sídlo Odborného učiliště a praktické školy.

Na náměstí v parčíku vlevo od kostela je sloup se sochou Panny Marie z roku 1804. Na hranolovém podstavci je vytesán nápis. V dolní části náměstí před obecním úřadem je uprostřed železný kříž s Kristem, postavený roku 1836 z příspěvků věřících a z daru knížete Maxmiliána z Thurnu - Taxisu. U silnice vedoucí k Luži je socha svaté Trojice, kterou zhotovil místní sochař Dušánek podle modelu sochařské školy z Hořic v roce 1891. Na křižovatce za budovou školy, po levé straně,je zajímavý kamenný rozcestník. Po pravé straně silnice vedoucí kolem Březovic do Chrudimi stojí mezi čtyřmi vzrostlými lípami kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1729.


Vytvořeno: 5. 6. 2013
Poslední aktualizace: 21. 11. 2018 12:59
Autor: