Obsah

Historie


1349 - první historická zmínka o existenci Chroustovic. Stál zde již farní kostel, náležející k biskupství litomyšlskému.

1372 - prvním doloženým majitelem vsi byl Hereš, hofmistr královny Žofie, manželky Václava IV., používající v letech 1380 - 1382 přídomku z Chroustovic.

1406 - poprvé připomenuta tvrz chráněná rameny řeky Novohradky. Tvrz náležela Ferdinandovi z Chroustovic.

1418 - uvádějí se Chroustovice jako městečko. Znak městyse je popsán takto: Ve zlatém poli na zeleném spodku sv. Jakub Velký.

15. st. - vystřídala se v držení tvrze chroustovického statku řada majitelů.

16. st. - tvrz získali bratři Albrecht a Slavata z Chlumu a Košumberka. Chroustovice byly spojeny s košumberským panstvím a tvrz přestala sloužit jako centrum samostatného statku.

1577 - připadly Chroustovice Zachariáši Slavatovi z Chlumu. Ten si v místech zpustlé tvrze postavil renesanční zámek jako budovu o čtyřech křídlech uzavírajících nevelké nádvoří.

1663 - koupil Chroustovice hrabě František Karel Libštejnský z Kolovrat a na Rychnově.

1676 - nechal hrabě starý zámek zbourat a na jeho základech začal stavět nový zámek v barokním slohu. Autorem byl pravděpodobně týž italský architekt, který pro Františka Karla Libštejnského budoval i zámek v Rychnově nad Kněžnou. Obě stavby mají mnoho shodných rysů. Při stavbě zůstala zachována původní čtyřkřídlá dispozice zámecké budovy, změnilo se však její vnitřní členění. Do přízemních bočních křídel byly také přemístěny kaple a kuchyně. K zámku přiléhal park ve francouzském stylu s četnými loubími a lipovou alejí.

1779 - majitelem chroustovického panství se stal hrabě Filip Kinský, současník a přítel Josefa II. Byl posledním českým pánem na chroustovickém zámku a ještě téhož roku zahájil jeho rokokovou přestavbu. Nejvýrazněji se změnilo jižní zahradní průčelí. Byl vybudován střední rizalit s tympanónem a před ním terasa se dvěma schodišti do parku. Východní křídlo zámku bylo zbořeno a nahrazeno kovovou mříží. Před hlavním severním průčelím zámku byl vybudován soubor hospodářských budov, které vytvořily čestný dvůr. Nově byly zřízeny zámecké interiéry a byl upraven zámecký park.

1823 - koupil panství kníže Karel Alexandr z Thurnu a Taxisu. Posledním majitelem z tohoto rodu byl kníže Albert Maria Lamoral. Knížecí rodina trvale sídlila v německém Řezně, do Chroustovic jezdívali jen zřídka a krátce.

1861 - zámek vyhořel. Při nákladných opravách dostala část fasád na vstupním severním průčelí zámku pseudobarokní podobu.

1919 - v rámci pozemkové reformy byl zámek státem vykoupen a přešel z vlastnictví Thurn-Taxisů do majetku Československé republiky.