Obsah

CHRPA


V říjnu roku 2001 bylo založeno občanské sdružení chroustovických patriotů - CHRPA. Je to skupina občanů, kteří se pravidelně scházejí první čtvrtek v měsíci. O založení spolku se nejvíce zasloužila paní Libuše Smejkalová. Úřad městyse v Chroustovicích přislíbil poskytnutí pomoci, jako je místnost na schůzky, drobné občerstvení a finanční příspěvek na zájezdy. Pro potřeby CHRPY bylo zakoupeno video a zapůjčen televizor z majetku obecního úřadu.