Obsah

Poplatky


Oznamujeme,
že v pokladně Úřadu městyse Chroustovice se vybírají poplatky na rok 2024:


Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální odpad) - 700,- Kč za osobu

Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.

Poplatek je splatný do 30.4.2024.                 


Poplatek za psa  - 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč.

Poplatek je splatný do 30.4.2024.


Osoby uplatňující slevu (studenti, kteří jsou během týdne mimo trvalé bydliště) nebo změnu v předpisu poplatků,  jsou povinny toto doložit potvrzením.

Poplatky je možné zaplatit i bezhotovostně na účet:

114 166 23 79/0800

var. symbol získáte v kanceláři úřadu nebo na tel.čísle:

725 092 413

 

Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu na rok 2024:

23.3.2024

21.9.2024