Obsah

Informace pro rodiče:

Vítání občánků organizuje předsedkyně sociální komise Mgr. Renata Balousová několikrát ročně.

Rodiče dětí jsou o vítání občánků včas informováni formou pozvánky, která jim dorazí do poštovních schránek.

Součástí celé akce je malý program, který si připravují děti ze ZŠ a MŠ Chroustovice.

Pro vítaná miminka je připraven malý dárek.