Obsah

l

Oddací dny v roce 2022:

Oddací den je každý pátek.

Posledním oddacím dnem v roce 2022 je pátek 16.12.2022.

Připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není!

Rada městyse Chroustovice stavuje v roce 2022 dny, které nejsou oddací:

26.03.2022

16.04.2022

03.09.2022

10.09.2022

17.09.2022

29.10.2022

Oddací místo:

Obřadní síň v budově úřadu městyse Chroustovice, náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice.

Jiné vhodné místo:

Zámek Chroustovice -  Kontakt: 603100053, jaroslav.balek@seznam.cz

Jestliže se rozhodnete pro Vaši svatbu v zámeckých prostorách, rezervujte si termín i na matrice Úřadu městyse

Chroustovice.

Jaké dokumenty sebou na matriku:

  • občanský průkaz 
  • rodný list ženicha
  • rodný list nevěsty
  • rodné listy společných dětí
  • u ovdovělého snoubence úmrtní list zemřelého manžela/ky
  • u rozvedeného snoubence pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
  • jde - li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství o patřené doložkou právní moci

Poplatek:

Pokud budete uzavírat manželství mimo tuto stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost (obřadní síň) jsou svatební obřady zpoplatněny správním poplatkem 1.000,- Kč - nutná předchozí domluva s matrikou!.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 2.000,- Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.

Poplatek bude vybírán předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městyse.