Obsah

Nakládání s odpady neupravené obecně závaznou vyhláškou

Nakládání s výrobky s ukončenou životností

Výrobky s ukončenou životností, jako jsou:

  • Elektrozařízení

Lze odevzdávat na místo zpětného odběru elektroodpadu v zázemí technických služeb na adrese Chroustovice, náměstí Josefa Haška 52 (bývalá fara) nebo do zvláštních kontejnerů červené barvy k tomuto účelu určených.

 

Nakládání s hřbitovním odpadem

Hřbitovní odpad lze ukládat do velkoobjemového kontejneru zelené barvy umístěného u hřbitovní zdi.

 

Nakládání s rostlinnými zbytky z údržby zeleně a zahrad

Veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů zelené barvy k tomuto účelu určených.

 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Sběrné nádoby na sklo a plasty jsou umístěny:

Chroustovice – ul.Turovská, ul. Závodí, Dr.Alberta Pražáka, náměstí Josefa Haška u prodejny JIP

Holešovice – na návsi

Březovice – na návsi

Lhota u Chroustovic – na návsi

Poděčely – dolní Poděčely na návsi, horní Poděčely na návsi

Mentour – u váhy

Městec – na návsi (plast+sklo), za kolejemi u žel.stanice (pouze plast)

 

Sběrné nádoby na papír jsou umístěny:

Chroustovice – ul. Turovská, ul. Závodí, u Základní školy , ul.Alberta Pražáka

sběrné místo papíru- velkoobjemový kontejner v areálu základní školy v Chroustovicích

Holešovice – na návsi

Lhota u Chroustovic – na návsi

Poděčely – horní na návsi

Městec – na návsi

Mentour – na návsi

 

Sběrné nádoby na kovy:

Chroustovice – náměstí u prodejny JIP

 

Velkoobjemový kontejner na textil

Chroustovice – náměstí u prodejny JIP

 

Popelnice na jedlé oleje a tuky jsou umístěny:

Chroustovice – náměstí u prodejny JIP

 

Velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad jsou umístěny:

Chroustovice – ul.Turovská, ul.Závodí, Na Vinici

Holešovice – na návsi

Lhota u Chroustovic – na návsi

Městec – na návsi

Mentour- u váhy

Poděčely – dolní náves

 

Kontejnery na elektroodpad jsou umístěné:

Chroustovice- náměstí Josefa Haška u prodejny JIP

Městec – na návsi