Obsah

mmInzerát (45.81 kB)
Leták (1.06 MB)
 
https://www.masskch.cz/

m

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.                       

Novinkou v činnosti MAS pro nové období bude oblast komunitní energetiky. V řadě zemí Evropy jsou využívány místní obnovitelné zdroje energie v chytrých systémech, které místním lidem umožňují řídit spotřebu a snižovat náklady. K tomu vznikají energetická společenství, iniciativy, které občané společně vlastní, a proto s těmito zdroji pečlivě hospodaří, neboť jako vlastníci mají zájem na trvalé prosperitě. Tu mohou řešit třeba formou projektů zaměřených na energetickou účinnost. Situaci známe např. v souvislosti s vodou (ČOV) a může se jednat o obdobu dříve známých družstev, ale tentokrát v oblasti elektřiny. MAS bude pro nové období vytvářet podmínky (jakousi předběžnou rezervaci) pro záměry ve svém území na výstavbu fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren, na geotermální zdroje a akumulační systémy, tedy obnovitelné zdroje, které bude možné podpořit prostřednictvím výzev v rámci Modernizačního fondu, jenž bude disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč. Máte-li v uvedené oblasti nápad, záměr, co nejdříve naši kancelář kontaktujte.

.

Mobilní tým pro školy úspěšně zahájil činnost podvečerním lednovým workshopem pro rodiče žáků 9.ročníku na téma volby budoucího studia. Informace k těmto akcím najdete vždy jak na webu, tak na FB stránce spolku.

Distanční výuka „zkouší kapacity všech rodičů“, možná vám pomohou informace na našem webu MAP2030.cz Pro rodiče - Místní akční plány rozvoje vzdělávání – Pardubický kraj (map2030.cz).

 

Koncem ledna proběhla také proběhlo velké o- line setkání zástupců sociálních služeb, starostů a partnerů k Projektu Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučeni obyvatel regionu MASSKCH.  Přítomní byli seznámeni s činností asistenta prevence sociálního začleňování, který v území MAS SKCH řeší obtížné životní situace klientů v oblasti vztahů, zdraví, financí, bydlení, práce či vzdělávání a pomáhá tak odbřemenit především starosty obcí, jež tuto pomoc velmi vítají.

 

Pokračujeme v přípravě nové strategie rozvoje území, sbíráme vaše záměry https://www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/ a věříme, že nově navržená řešení a opatření strategie MAS Chráníme svůj životní prostor II. bude možné brzy prodiskutovat i osobně.

Informace pro vás připravujeme zde: https://www.masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.    

Valná hromada, exkurze, co je stellplatz, koho hledáme…

Významnou událostí v činnosti spolku je vždy setkání valné hromady, protože představuje nejen prostor pro osobní setkání všech zájmových skupin a sektorů, ale inspiruje k navázání nových spoluprací a kontaktů a také je zde přehledně shrnuta činnost spolku za poslední rok, stav hospodaření a nová témata, důležitá pro další rozvoj území, což je aktuálně stále oblast přípravy na komunitní energetiku.

Exkurze patří mezi oblíbený a efektivní nástroj motivace a sdílení dobré praxe mezi různými typy organizací. Ta letošní dvoudenní tuzemská zamířila do středních Čech a vedle řady zajímavých investic především z programu rozvoje venkova se jednalo i o ukázky v oblasti inteligentních/chytrých řešení. Vážíme si také cenné podpory a zkušeností našeho partnera Celostátní sítě pro venkov, pobočka v Hradci Králové, bez kterého bychom tyto aktivity realizovat v takové míře nemohli.

g

Zajímavý dokument na podporu cestovního ruchu vzniká ve spolupráci s TO Chrudimsko-Hlinecko, kde je MAS jedním ze zakládajících členů. Jedná se o metodiku pro zakládání stellplatzů (servisní stání pro karavany a obytná auta) ve venkovských oblastech a případným zájemcům ji rádi poskytneme včetně souvisejících informací o zdrojích finanční podpory. Stačí kontaktovat kancelář MAS. V obsahu najdete nejen analýzu současného stavu, ale především typy stellplatzů, shrnutí jejich cenové náročnosti či návod, jak pro ně vytipovat vhodné místo.

Trvale přibývají novinky v oblasti péče o životní prostředí a energetickou soběstačnost, zpřístupňujeme je pro vás na webu v sekcích Komunitní energetika a Adaptace na změnu klimatu. V této souvislosti připravujeme v nejbližších týdnech výběrové řízení pro koordinátora tvorby Akčních plánů pro klima a energii (SECAP), a jelikož rozsah činnosti spolku narůstá, budeme hledat i nové posily do kanceláře, proto je-li vám blízký regionální rozvoj, sledujte aktuální informace na našich webech  https://www.masskch.cz/, https://www.map2030.cz/a facebook https://www.facebook.com/masskch, a neváhejte nás kontaktovat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva z exkurze v Nizozemí 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 427.11 kB