Obsah

https://www.masskch.cz/

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.                       

Novinkou v činnosti MAS pro nové období bude oblast komunitní energetiky. V řadě zemí Evropy jsou využívány místní obnovitelné zdroje energie v chytrých systémech, které místním lidem umožňují řídit spotřebu a snižovat náklady. K tomu vznikají energetická společenství, iniciativy, které občané společně vlastní, a proto s těmito zdroji pečlivě hospodaří, neboť jako vlastníci mají zájem na trvalé prosperitě. Tu mohou řešit třeba formou projektů zaměřených na energetickou účinnost. Situaci známe např. v souvislosti s vodou (ČOV) a může se jednat o obdobu dříve známých družstev, ale tentokrát v oblasti elektřiny. MAS bude pro nové období vytvářet podmínky (jakousi předběžnou rezervaci) pro záměry ve svém území na výstavbu fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren, na geotermální zdroje a akumulační systémy, tedy obnovitelné zdroje, které bude možné podpořit prostřednictvím výzev v rámci Modernizačního fondu, jenž bude disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč. Máte-li v uvedené oblasti nápad, záměr, co nejdříve naši kancelář kontaktujte.

.

Mobilní tým pro školy úspěšně zahájil činnost podvečerním lednovým workshopem pro rodiče žáků 9.ročníku na téma volby budoucího studia. Informace k těmto akcím najdete vždy jak na webu, tak na FB stránce spolku.

Distanční výuka „zkouší kapacity všech rodičů“, možná vám pomohou informace na našem webu MAP2030.cz Pro rodiče - Místní akční plány rozvoje vzdělávání – Pardubický kraj (map2030.cz).

 

Koncem ledna proběhla také proběhlo velké o- line setkání zástupců sociálních služeb, starostů a partnerů k Projektu Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučeni obyvatel regionu MASSKCH.  Přítomní byli seznámeni s činností asistenta prevence sociálního začleňování, který v území MAS SKCH řeší obtížné životní situace klientů v oblasti vztahů, zdraví, financí, bydlení, práce či vzdělávání a pomáhá tak odbřemenit především starosty obcí, jež tuto pomoc velmi vítají.

 

Pokračujeme v přípravě nové strategie rozvoje území, sbíráme vaše záměry https://www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/ a věříme, že nově navržená řešení a opatření strategie MAS Chráníme svůj životní prostor II. bude možné brzy prodiskutovat i osobně.

Informace pro vás připravujeme zde: https://www.masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/ .