Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Počet návštěv

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jan Talafús z Ostrova

hejtman husitských vojsk, jeden z hrdinů Jiráskova románu Bratrstvo.

 Jakub Kroměčín z Březovic

hejtman orebitů, účastník husitských tažení doma i za hranicemi

Filip Kinský z Vchynic

poslední český pán na panství chroustovickém.Císařský generál a přítel Josefa II., zasloužil se o vydání tolerančního patentu.Narozen 1742, zemřel roku 1827.

Marie Terezie PONIATOWSKÁ, rozena KINSKÁ z Vchynic a Tetova

(*14.4.1740 Praha, †6.9.1806 Doksany), matka polského vojevůdce

Byla dcerou Leopolda hraběte Kinského, sestra někdejšího majitele panství Filipa Kinského. V roce 1761 se provdala za Ondřeje Poniatowského, bratra posledního polského krále Stanislava Augusta. V 33 letech ovdověla a uchýlila se ke svému bratrovi do Chroustovic. Zde pobývala až do roku 1790, kdy odjela na své doksanské panství, kde žila s dcerou Viktorií až do své smrti. Právě ona nechala budovu bývalé prelatury (klášter v Doksanech byl zrušen již v r. 1782) přestavět na zámek a také nechala při východním okraji obce Doksany postavit zámeček Terespol. Soudobé prameny ji popisují jako šarmantní, duchaplnou a velice umělecky založenou ženu.

Václav Melezinek

   Narozen r.1747. veršovec samouk český, vyučil se řemeslu pernikářskému a žil v 2. polov. XVIII. stol. jako starší tovaryš v Praze, kdež se seznámil s tehdejšími vlastenci, obzvláště s oběma Thámy a ostatními členy české společnosti, která hrávala v »Boudě« na Koňském trhu. Skládal chvalozpěvy na literáty a herce a plesal nad probuzením národa a oživením jazyka českého, jež vydával vlastním nákladem a zdarma rozdával. K obšírnějším jeho skladbám náležejí: Dar nového léta 1787 všem pánům jazyka českého horlitelům, pp. Thamům... vlast. div. hercům (Praha, 1797) a Dar z lásky všem pp. jazyka čes. příznivcům, hercům na divadle v Praze na Konském trhu 1. list. 1787.

Ing. Jan Kolauf

stavitel železnic. Část jmění odkázal jako nadaci pro podporu chudých studentů.

František Navrátil

narozen 1853. Dlouholetý kapelník chroustovické kapely, úspěšné zvláště v letech 1890 -1910. Jeho kapela byla umisťována hned za Šeborovu, technicky konkurovala i Kmochovi. Zemřel roku 1913.

Václav Oliva
narozen r.1880, zemřel r.1943, farář v Chroustovicích. Působil zde několik let, sžil se s obcí, pátral po její minulosti a v roce 1913 napsal Stručné a soustavné dějiny místní.

 

Václav Šimerka

působil jako farář v Jenišovicích. Mezi vzdělanci byl znám jako význačný matematik.

Phdr.Albert Pražák

chroustovický rodák a čestný občan. Rektor univerzity v Bratislavě, profesor literatury na Filozofické fakultě UK, literární historik a spisovatel, výborný řečník. V roce 1945 předseda České národní rady. Narozen 1880, zemřel roku 1956. Svým rozsáhlým dílem a vlasteneckým vystupováním získal všeobecný obdiv. Působil jako farář v Jenišovicích. Mezi vzdělanci byl znám jako význačný matematik.

Odkaz na pořad v ČT věnovaný Prof. PhDr. Albertu Pražákovi - Historický magazín 12.10.2006

František Pražák

bratr Alberta Pražáka. Pedagog, knihovník a odborný spisovatel. Narozen 1885 v Chroustovicích, zemřel 1947 v Praze. Zabýval se dějinami pedagogiky, pedopsychologie, psal o osobnostechnaší kultury.

PhDr.Karel Čupr

rodák ze Lhoty u Chroustovic, profesor a rektor brněnské ČVUT. Jeho zásluhy spočívají hlavně v pracích z oboru matematiky a deskriptivy a v obraně vysokého učení v nejtíživějších dobách. 

Josef Žídek

dlouholetý zdejší farář a děkan. Nar. 1892, v Chroustovicíc nastoupil v roce 1938. Až do své smrti v roce 1975 byl oblíbeným duchovním pastýřem, přítelem i rádcem.

Hana Šklíbová

spisovatelka, narozena 14. 12. 1897 v Ústí nad Orlicí, prožila své mládí na Uhersku, později emigrovala do Anglie. Děj jejího románu Na Žabce se odehrává v okolí Chroustovic na počátku 20.století.

Josef Hašek

akademický malíř (1907 - 1967)
jeden z nejlepších akvarelistů své doby. Prožil v Chroustovicích téměř celý život. Chroustovice patřily k jeho ústředním motivům a po svých cestách v cizině se sem vždy rád vracel.

Bohuslav Suchý

akademický malíř (1907 - 1967), mistr olejů. Náměty svých obrazů čerpal hlavně v okolí Chroustovic, ale ani zátiší nebo malba figurální mu nebyly cizí.

Oldřich Smejkal

nar. 1908 v Chroustovicích, v letech 1930 -1945 tajemník a později místostarosta Obecního úřadu v Chroustovicích, v letech 1945 -1948 poslanec Národního shromáždění a předseda Rady československých zemědělců. V letech 1950 -1966 režisér ochotnického divadla v Chroustovicích.

Jaroslav Remeš

nar. 1909, středoškolský profesor, jeden ze zakladatelů chroustovického sportovního klubu ve 30. letech. Zemřel v koncentračním táboře v roce 1944. Od roku 1968 je pořádán v Chroustovicích Memoriál Jaroslava Remeše v kopané.

Prof.RNDr.Zdeněk Černohorský, DrSc.

mezinárodně uznávaný botanik, nestor české lichenologie, nar. 27. 12. 1910 v Chroustovicích, od roku 1949 působil na Pedagogické a později na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zemřel 5. 9. 2001. 

 Vladimír Konrád

malíř, architekt, nar. 27. 6. 1920. Žil v Chroustovicích, v letech 1948 - 1957 pracoval ve skupině architektů Stavoprojektu v Pardubicích. Maloval Chroustovice a okolí, českou krajinu, věnoval se i užité grafice. Zemřel 29. 1. 1996. 

 Aleš Němeček

Pedagog a výtvarník, nar. 8. 4. 1923, byl chroustovickým občanem v letech 1951 - 1975. Zastával místo zástupce ředitele ZDŠ, vyučoval matematiku a výtvarnou výchovu. Byl vedoucím kina, scénografem ochotnického divadla. Je autorem sborníku 200 let ochotnického divadla v Luži V Chrudimi měl několik výstav obrazů. Věnoval se též plakátové tvorbě a scénografii. Zemřel 27. 9. 2001. 

 

 

Stránka

Jan Talafús z Ostrova

Jan Talafús z Ostrova

Marie Terezie Poniatowská

Marie Terezie Poniatowská

František Navrátil

František Navrátil

Václav Oliva

Václav Oliva

Václav Šimerka

Václav Šimerka

PhDr.Albert Pražák

PhDr.Albert Pražák

František Pražák

František Pražák

PhDr.Karel Čupr

PhDr.Karel Čupr

Hana Šklíbová

Hana Šklíbová

Josef Hašek

Josef Hašek

Bohuslav Suchý

Bohuslav Suchý

Oldřich Smejkal

Oldřich Smejkal


Stránka